Financiële informatie


Wat kost het u?

Ik vraag 6 euro per uur per kind. Dit is inclusief eten en drinken en exclusief luiers.

Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Ook als uw kind door een gastouder wordt opgevangen heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.
U kunt de hoogte van de kinderopvangtoeslag op de site van de belastingdienst berekenen.

Betalingen
U ontvangt maandelijks een factuur van het gastouderbureau ‘Gastouderland” met het verzoek het aan u gefactureerde bedrag over te maken. Er is een mogelijkheid tot directe betaling via een link naar Ideal.

U krijgt toegang tot “Mijn Gastouderland”. In deze persoonlijke digitale omgeving staan alle documenten die voor u van toepassing zijn.
Denk aan documenten voor de opvang van uw kind(eren), maar ook de kwaliteitsdocumenten van Gastouderland treft u daar aan. Daarnaast is het mogelijk hier de verwerkte uren terug te vinden met de bijbehorende facturen. Na afloop van het kalenderjaar kunt u hier de jaaropgave terug vinden.

Voor vragen over betalingen kunt u contact opnemen met Gastouderland. Zij zijn dagelijks bereikbaar van 09:00 tot 17:00 op telefoonnummer 0345-548247 of via email info@gastouderland.nl.

Verzekeringen
Bamboo is WA verzekerd voor schade die uw kind tijdens zijn/haar verblijf zou kunnen oplopen. Uw kind dient echter WA verzekerd te zijn voor het toebrengen van schade aan eigendommen van Bamboo of aan derden.