Praktische informatie

Openingstijden
Bamboo is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07:30 en 18:00 uur. Mocht er veel interesse zijn in andere dagen, dan is er een mogelijkheid om ook op de woensdag, zaterdag of zondag open te gaan.

Eten en drinken
Het eten en drinken wordt door Bamboo verzorgd. Deze is plantaardig, vers en zoveel mogelijk biologisch. Mocht uw kind een voedselallergie hebben of zijn er speciale voedingswensen dan dient u daar ook zelf zorg voor te dragen.

Schone kleding en luiers
Als uw kind nog niet zindelijk is, vraag ik u om luiers mee te geven. Een setje schone kleding is altijd handig, aangezien we vaak buiten zijn en de regenplassen, zandbakken en modderpoelen altijd favoriet zijn. 🙂

Oudercontacten en uitwisselen van informatie
Tijdens het halen en brengen wordt er informatie uitgewisseld. Mocht dit niet voldoende blijken, omdat de tijd en aandacht dan toch enigszins beperkt is, maak ik graag een afspraak met u. Mocht u iets vergeten zijn of toch even willen vragen hoe het gaat, mag u me altijd bellen en appen.
Als er belangrijke gebeurtenissen binnen het gezin plaatsvinden of andere dingen die invloed kunnen hebben op uw kind is het belangrijk dat ik dat ook weet om er op in te kunnen spelen. Als er medicatie moet worden gegeven is het prettig om dit met een duidelijke instructie te melden. Ook als uw kindje een slechte nacht of weekend heeft gehad wil ik u vragen dit altijd even te melden.

Ophalen kinderen
Als uw kindje door een ander wordt opgehaald, wil ik dit van tevoren weten. Als u dit pas op de dag zelf weet, mag u mij natuurlijk altijd bellen. Zonder toestemming van de ouders kan ik het kind niet aan een ander meegeven.

Bij ziekte
Helaas is het niet mogelijk om zieke kinderen op te vangen. Thuis is een ziek kind ook beter af. Onder ziekte versta ik: koorts, diarree, braken en andere besmettelijke (kinder)ziektes. Als een kind waterpokken heeft en zich niet ziek voelt is hij/zij welkom volgens de richtlijnen van de GGD. Om verspreiding van besmettelijke ziektes te voorkomen en om anderen te waarschuwen zou ik het op prijs stellen als u mij tijdig laat weten dat uw kind ziek is en om welke ziekte het gaat. Gedurende deze ziekteperiode mag u uw kind niet bij Bamboo brengen. Wordt uw kind gedurende de dag ziek, dan bel ik u om samen te overleggen. Indien nodig wordt u gevraagd uw kind op te (laten) halen. Bij ziekte van uw kind worden de opvanguren in rekening gebracht. Bij ziekte van mijzelf zullen deze kosten niet in rekening gebracht worden.

Vakanties
Vakanties worden door mij minimaal 2 maanden van tevoren bekend gemaakt en ik kan eventueel in overleg met u een andere tijdelijke gastouder proberen te regelen.